Dzień otwarty WIL 2016 Drukuj Email

W 2016 r., 5 marca odbyła się IX edycja Dnia Otwartego, organizowanego przez Wydział Inżynierii Lądowej PK, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwentów studiów wyższych I stopnia. W wydarzeniu udział wzięli także obcokrajowcy pobierający naukę języka polskiego w Międzynarodowym Centrum Kształcenia PK, którzy potencjalnie mogą być kandydatami na WIL PK. W Dniu Otwartym WIL uczestniczyli również nauczyciele zawodu z Techników Budowlanych Krakowa i Małopolski.

Podobnie jak w roku ubiegłym, główną atrakcją wydarzenia było zwiedzanie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego – nowoczesnego i jedynego tego typu centrum naukowo-badawczego w Polsce.

Uczestników Dnia Otwartego powitał Dziekan WIL prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara. Następnie Prodziekan WIL prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska przedstawiła prezentację multimedialną z ofertą kształcenia na kierunkach Budownictwo, Transport oraz Gospodarka przestrzenna. Prelegentka w wystąpieniu poinformowała o otwieraniu się Wydziału na potrzeby rynku i zachęcając do wyboru właśnie WIL PK, wskazywała na ciągłe uzupełnianie oferty dydaktycznej o kolejne specjalności, umożliwiające szybsze znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Dla odwiedzających prezentacje przygotowały również Jednostki Wydziału, m.in.: Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych – działanie kamery termowizyjnej; Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej – badania natężenia ruchu. Przedstawiciel Instytutu Zarządzania w Budownictwie i Transporcie szeroko prezentował zagadnienia dot. procesów realizacji inwestycji budowlanych, zaś Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej – symulacje komputerowe wykorzystywane w budownictwie. Do zapoznania się z tematyką zagrożeń budowlanych, gości zachęcali pracownicy Laboratorium Wiatrowego oraz Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli.

Udawadnianiem, że studia to nie tylko nauka, zajęli się przedstawicie licznych Studenckich Kół Naukowych oraz reprezentanci Wydziałowego Samorządu Studentów z jego Przewodniczącym – Michałem Busztą. Dziekan zachęcał również do aktywnego studiowania, poprzez skorzystanie z oferty Akademickiego Związku Sportowego.

Podczas wydarzenia można było zapoznać się z szeroką ofertą materiałów informacyjno-promocyjnych.

Uwieńczeniem spotkania było rozstrzygnięcie konkursu z wiedzy o WIL PK. Nagrodę główną w tym roku zdobyła Justyna Solpa z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie. 
projekt graficzny: Małgorzata Kołodziej