Opublikowany rozkład zajęć jest na bieżąco aktualizowany, nie jest to ostateczna wersja planu. Przez dwa pierwsze tygodnie października sukcesywnie, w miarę potrzeb będą nanoszone zmiany .

 Wykład z Wprowadzenie do inżynierii lądowej - 2.10.2018 z godz. 11.00 i 12.45 zostaje odwołany. Informację nt. odrobienia zajęć zostaną podane w późniejszym terminie.

W związku z inauguracjami roku akademickiego odbywającymi się w salach Działowni 1/7-1/9 w dniach 1 i 2 października br. zajęcia odbywające się w tych salach zostaną przeniesione do innych sal lub odrobione w innym terminie:
2 październik:

4. Konstrukcje drewniane (wykład) o godz. 09.15-10:45 zostanie odrobiony w 8.10. br. (poniedziałek, tydzień parzysty)

5. Konstrukcje żelbetowe w budownictwie miejskim i przemysłowym II (wykład) o godz. 14:30-16:00 i 16:15-17:45 przeniesiony do Sali 402 główny budynek

6. Konstrukcje żelbetowe w budownictwie miejskim i przemysłowym II (wykład) o godz. 18:00-19:30 przeniesiony do Sali 402 główny budynek

 

 

Numery grup/podgrup na dany semestr można sprawdzić na karcie studenta w Wirtualnym dziekanacie w menu "grupy".

Zgodnie z paragrafem 4 Zarządzenia Rektora PK z dnia 12 marca 2018r. pierwszy tydzień semestru jest tygodniem nieparzystym.

Rozkład sal dydaktycznych Wydziału Inżynierii Lądowej