Opublikowany rozkład zajęć jest na bieżąco aktualizowany, nie jest to ostateczna wersja planu. Przez dwa pierwsze tygodnie semestru sukcesywnie, w miarę potrzeb będą nanoszone zmiany .

Nad planem studiów II stopnia trwają jeszcze prace. Zostanie on zamieszczony na stronie 22.02.2019r. (piątek).

Numery grup/podgrup na dany semestr można sprawdzić na karcie studenta w Wirtualnym dziekanacie w menu "grupy".

Zgodnie z paragrafem 4 Zarządzenia Rektora PK z dnia 12 marca 2018r. pierwszy tydzień semestru jest tygodniem nieparzystym.

Rozkład sal dydaktycznych Wydziału Inżynierii Lądowej