Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w kolejnym już konkursie dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 16 czerwca 2017 r.

Wszystkie niezbędne informację można znaleźć na stronie internetowej fundacji Fulbright'a poświęconej konkursowi.