W tym miejscu, odpowiednio wcześniej pojawią się terminy przyjęć Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.