Drukuj
Oferta współpracy Instytutu z gospodarką:
W Instytucie wykonywane są prace z zakresu inżynierii parasejsmicznej:
 • pomiary drgań gruntu i obiektów budowlanych, w tym także opracowanie i wykonanie systemów monitoringu drgań,
 • prognozy wpływów dynamicznych (w szczególności parasejsmicznych) na obiekty budowlane,
 • oceny oddziaływania drgań na środowisko (szkodliwości drgań dla budynków i urządzeń w budynkach oraz wpływu drgań na ludzi w budynkach),
 • ochrona przed drganiami obiektów budowlanych oraz ludzi w budynkach - m.in. projektowanie wibroizolacji w budynkach i w źródle drgań (np. w nawierzchniach kolejowych i tramwajowych) oraz przegród wibroizolacyjnych w gruncie.
Prace te dotyczą wszelkich rodzajów drgań mechanicznych, a w szczególności:
 • drgań komunikacyjnych wywołanych przejazdami pojazdów samochodowych, pociągów, tramwajów, metra itp.
 • drgań wywołanych wbijaniem pali fundamentowych i ścianek szczelnych w sąsiedztwie budynków oraz innymi robotami budowlanymi (prace wyburzeniowe, praca wibracyjnych walców drogowych itp.),
 • drgań pochodzących od wszelkiego rodzaju wybuchów, eksploatacji górniczej w kamieniołomach, kopalniach (również tąpnięcia) itp.
 • drgań spowodowanych pracą urządzeń mechanicznych znajdujących się wewnątrz budynków (np. wentylatorów, sit wibracyjnych itp.) lub w ich sąsiedztwie (sprężarki, wibromłoty),
 • drgań wywołanych działaniem wiatru na budowle (m.in. wzbudzenia wirowe).
Instytut oferuje także:
 • badania statyczne i dynamiczne mostów,
 • analizy, obliczenia i badania dynamiczne fundamentów pod maszyny (w tym pod turbozespoły),
 • obliczenia i badania dynamiczne budowli wieżowych, masztów z odciągami, wież wyciągowych kopalń itp.,
 • diagnostykę kominów przemysłowych,
 • konsultacje różnych problemów dynamicznych,
 • badania modeli konstrukcji (np mostów) w tunelu aerodynamicznym.
Instytut dysponuje dwoma laboratoriami realizującymi badania doświadczalne:
 • Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli (L-45) wyposażonym w specjalistyczną aparaturę do rejestracji i analizy drgań mechanicznych oraz pomiarów odkształceń,
 • Laboratorium Inżynierii Wiatrowej (L-44) z nowoczesnym tunelem aerodynamicznym.
W Instytucie pracuje wysoko-kwalifikowana kadra specjalistów (w tym rzeczoznawców z zakresu ochrony środowiska oraz budowlanych), którzy opracowali polskie normy: PN-85/B-02170 "Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki" oraz PN-88/B-02171 "Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach".