Oferta współpracy Instytutu z gospodarką:

Oferta współpracy Instytutu Materiałów i konstrukcji Budowlanych L-1 z przemysłem obejmuje prace naukowo-badawcze i inżynierskie, opinie i ekspertyzy naukowo-techniczne w zakresie:
- badań i oceny właściwości materiałów i wyrobów budowlanych,
- badań diagnostycznych materiałów, w tym niszczących i nieniszczących badań materiałów w istniejących obiektach,
- prac z zakresu nowych materiałów budowlanych i rozwiązań technologiczno-materiałowych,
- oceny agresywności środowiska oraz przyczyn i stopnia destrukcji materiałów w istniejących obiektach,
- opracowań sposobów antykorozyjnych zabezpieczeń materiałów w obiektach,
- badań doświadczalnych elementów i konstrukcji przy obciążeniu statycznym, dynamicznym i cyklicznym, badań odbiorczych obiektów (w tym  obciążeń próbnych),
- diagnostyki trwałości elementów budowlanych i oceny bezpieczeństwa konstrukcji nośnej obiektów budowlanych i inżynierskich, w tym obiektów zabytkowych, z uwzględnieniem wpływów środowiskowych i oddziaływań chemo-mechanicznych,
- ekspertyz i oceny stanu technicznego budowli, analizy i oceny stanów awaryjnych,
- wykonywania projektów napraw i wzmocnienia konstrukcji,
- energooszczędnych rozwiązań budowlanych, akustyki wnętrz i przegród budowlanych, oceny izolacyjności termicznej projektowanych i istniejących przegród budowlanych, audytingu i oceny energetycznej budynków oraz ich termomodernizacji.
 
Ponadto w Laboratorium Badawczym Materiałów i Konstrukcji Budowlanych są wykonywane znormalizowane badania, o charakterze aplikacyjnym i bezpośredniej przydatności w budownictwie, obejmujące 23 cechy akredytowane w zakresie:
- właściwości fizycznych mieszanek betonowych,
- właściwości mechanicznych betonów,
- właściwości mechanicznych prętów stalowych, w tym zbrojeniowych,
- nośności i odkształcalności przy zginaniu elementów żelbetowych,
- nośności i rysoodporności kolejowych podkładów monoblokowych z betonu sprężonego,
- systemów przytwierdzeń do podkładów kolejowych.
 
Doświadczenia pracowników zdobyte przy prowadzeniu prac naukowo-badawczych i inżynierskich pozwalają na wykonywanie opinii i ekspertyz naukowo-technicznych oraz innych opracowań w zakresie: badań i oceny właściwości materiałów i wyrobów budowlanych; badań diagnostycznych materiałów, w tym niszczących i nieniszczących badań materiałów w konstrukcjach; opracowań z zakresu nowych materiałów budowlanych i rozwiązań technologiczno-materiałowych; projektowania optymalnego składu betonów zwykłych i lekkich wysokiej wytrzymałości, betonów samozagęszczalnych i specjalnego przeznaczenia; oceny agresywności środowiska oraz stopnia i przyczyn destrukcji materiałów w istniejących obiektach; opracowania sposobów antykorozyjnych zabezpieczeń materiałów w obiektach; diagnostyki trwałości elementów budowlanych i oceny bezpieczeństwa konstrukcji nośnej wszystkich obiektów budowlanych i inżynierskich, w tym obiektów zabytkowych; badań doświadczalnych elementów i konstrukcji przy obciążeniu statycznym i dynamicznym; badań odbiorczych obiektów (w tym obciążeń próbnych); oceny stanu technicznego budowli, analizy i oceny stanów awaryjnych, wykonywania projektów napraw i wzmocnienia konstrukcji.
Pracownicy Instytutu są przygotowani do konsultacji i weryfikacji projektów budowlanych i wykonawczych skomplikowanych obiektów budownictwa przemysłowego, użyteczności publicznej i budownictwa mieszkaniowego. Instytut jest przygotowany także do wykonywania analiz i opinii technicznych związanych z: energooszczędnymi rozwiązaniami architektonicznymi, akustyką wnętrz i przegród budowlanych, oceną izolacyjności termicznej projektowanych i istniejących przegród budowlanych, identyfikacją tzw. mostków termicznych, określaniem przyczyn występowania zawilgoceń i pleśnienia przegród budowlanych, a także z auditingiem energetycznym i termomodernizacją.